Mostbet d?n bukmeker bonuslar? Siskom Yap? Mühendisli

Mostbet d?n bukmeker bonuslar? Siskom Yap? Mühendislik

Mostbet Casino

Türkçe dili mevcuttur, sayfalar?n Türkçeye çevirisi do?ru ve nettir. Yükleme dü?mesi (ayn? zamanda mevcut bakiyeyi de gösterir), çe?itli ödeme sistemleri içeren yükleme penceresini açar. Bunlardan herhangi birini seçerseniz, yat?rmak istedi?iniz tutar? seçebilece?iniz bir ekran göreceksiniz. Bir kumarhane ne kadar çok ödeme sistemine güvenirse, o kadar güvenilirdir. Üstelik yöntemlerin alt limiti de oldukça az ve üst limiti de bir o kadar fazla olacak ?ekilde belirlenmi?tir.

 • Göndericiden kessene kese biliyorsan bu paray? PayFix’in kesinti ad? alt?nda haber vermeden uyar? vermeden al?c?dan para almas?d?r bu ba?ka bir ?ey de?il.
 • Kullan?c?lar çe?itli bankac?l?k yöntemlerini kullanarak para yat?rabilir ve çekebilir, bu da süreci güvenli ve rahat hale getirir.
 • Siz site ald?kça al?yor ama vermiyor küçük bakiye yat?r?m yap?yorum 2 ayd?r vermiyor ?u an tutar 4.5 k oldu.
 • Bahis piyasas?na 2009 senesinde kat?lan Mostbet, oldukça tecrübeli bri bahis sitesidir.
 • Bu uygulamada oyuncular ödeme sistemini, depozito miktar?n? belirtir ve ödemeyi onaylar.

Mostbet çevrimiçi kumarhanesine para yat?rmak, oyuncular için ki?isel bir hesap arac?l???yla gerçekle?ir. Yani oyun bakiyesinin yenilenmesi için ba?vurabilece?iniz bir finans bölümü var. Bu uygulamada oyuncular ödeme sistemini, depozito miktar?n? belirtir ve ödemeyi onaylar.

Mostbet In The Ussr Parti?kül Temi?zleme Antalya Mutlusan Otomoti?v 0533 349 444

Bu bölümde, bahis yapabilece?iniz ülke ve lig seçimiyle ilgili çok say?da seçenek görebilirsiniz. Profesyonel turnuvalar?n yan? s?ra amatör turnuvalara, dostluk maçlar?na ve hatta gençlik turnuvalar?na da bahis oynamak mümkündür. Güvenlik talimatlar?; kazalar? önlemek ve sizin güvenli?inizi garanti alt?na almak amaçl? olu?turulmu?tur. Birço?u buna dikkat etmemek için para ödüyor, ancak kay?t yapt?rm?yor. Böyle bir hataya kar?? uyarmaya ve tüm cücelere yard?mc? olmak için mostbet giri?inden devam etmeye karar verdik. Makalede bahis acentesinin yetkilendirme, do?rulama ve di?er yönleri hakk?nda daha fazla bilgi edinin.

Hiçbir ?eyden bir ?eyler yaratma kavram? biraz basitle?tirilir, ancak ço?u insan bunu yapmak için birinin yard?m?na ihtiyaç duyacakt?r. Bu platform, orijinal bir ?ey yapmak isteyen insanlar için en büyük ?eydir. Bu tür ?eyleri olu?turmak için uzman bir üretici veya programc? olman?za gerek yok, çünkü geli?tirici onu yaratt? https://escapecrimsonkeep.com/.

Popüler Turlar

Bu tür mü?teriler portal ile bir üyelik ili?kisi ba?lat?r ve kendilerine kumar dünyas?n?n en iyilerini alma f?rsat? sunar. Mostbet’in çevrimiçi kumarhanesi, çe?itli popüler kumarhane oyunlar? sunar.

 • Ayr?ca, kullan?c?lar?n internete ba?l? olmad?klar?nda bile hesaplar?na her yerden eri?melerine olanak tan?r.
 • Yeni oyuncular, kay?t olduktan sonra büyük ho? geldin bonuslar? kazan?rlar.
 • Ayr?ca rupi de dahil olmak üzere birden fazla para birimini destekler.
 • Bir oyuncunun sanal slot makinesinin arayüzüne al??mas? veya kumar bile?eni olmadan oynamas? için bir demo hesab? gereklidir.
 • Futbol, basketbol, tenis ve buz hokeyi dahil olmak üzere çok çe?itli spor bahisleri pazarlar? sunmaktad?r.

Bu uygulama ile kolayca bahis oynayabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz. Gördü?ünüz gibi, Mostbet online casino’nun kay?tl? kullan?c?lar? birçok f?rsata sahiptir.

Mostbet Uygulamasinda Casi?no Ve Li?ve Casi?no?

Mostbet türkiye Casino’nun menüsü ve i?levselli?i, onu ilk kez gören yeni biri taraf?ndan bile anla??labilecek kadar basittir. Ödeme sistemlerinin ço?u için ayn? ekranda bir FAQ dü?mesi vard?r, bu dü?meye t?klayarak bu para yat?rma yöntemi hakk?nda bilgi okuyabilirsiniz. Web sitesindeki ayr? bir FAQ, Mostbet’e para yat?rman?n tüm olas? yollar?n? aç?klamaktad?r. Bilgiler, Türkiye’deki veya oyuncunun tercih etti?i ülkedeki ödeme sistemlerinin mevcut durumunu yans?tmak için zaman?nda güncellenir. Genel olarak, web sitesi çok kullan?c? dostudur, yeni ba?layanlar için bile ana i?levleri anlamak kolayd?r. 2022 itibar?yla banka havalesinin yan? s?ra, Papara, EcoPayz gibi ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

 • Operatörler taraf?ndan konu?ulan dil, web sitesinde seçilen dile ba?l?d?r.
 • Ödeme yapmak için yukar?daki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz ancak detaylar? doldururken dikkatli olmal?s?n?z.
 • Seanslar?m?zda güvenlik aç?s?ndan alt? kayd?rmaz silikonlu çorap giyilmesi zorunludur.
 • Twitter d???nda telegram kanal? da bulunan casino sitesine gruplarda payla??lan giri? linkleri vas?tas?yla ula??labilmektedir.
 • Hiçbir ?eyden bir ?eyler yaratma kavram? biraz basitle?tirilir, ancak ço?u insan bunu yapmak için birinin yard?m?na ihtiyaç duyacakt?r.

Telefon numaras?, e-posta ve sosyal a?lar üzerinden kaydolmak mümkündür. Teknelerle ula?aca??m?z bu ünlü çar??, sabah saatlerinden ö?leye kadar aç?k oldu?undan erkenden yola ç?k?yoruz. Su kanallar? aras?na kurulan farkl? ve etkileyici köylerin içinden teknemizle geçerek çar??n?n bulundu?u bölgeye geliyoruz. Burada kendi kanolar?na ve nehir kenar?na konumlanm?? her çe?it ürünü bulabilece?iniz sat?c?lar sizi farkl? bir kültürle tan??t?racaklar. Nehir üzerinde yüzen bu renk cümbü?ünü foto?raf çekmek için fazlas?yla ilgi gören bir bölge. Ayn? zamanda yöresel yiyeceklerden, Tay sanat?n? yans?tan hediyelik e?yalara kadar al??veri? için arad???m?z her ürüne ula?abiliyoruz.

Sunulan oyunlar

Yeni oyuncular, kay?t olduktan sonra büyük ho? geldin bonuslar? kazan?rlar. Örne?in, Mostbet’te art?k 6.000 TL bonus ve 250 ücretsiz dönü? bulunmaktad?r. Bu bonusu elde etmek için yapman?z gereken ilk kez para yat?rmakt?r. Mevcut bonusu mostbet.com/promo/bonuses adresinde bulabilirsiniz.

 • Oyuncular ayr?ca kripto para birimleri arac?l???yla para yat?rabilirler.
 • Ek olarak, ekstra kolayl?k sa?lamak için Bitcoin veya Ethereum gibi kripto para birimleri ile para yat?rma i?lemi yap?labilir.
 • Bunun en büyük sebebi bahis yap?labilecek çe?itli spor ve oyunlar sunmalar?d?r.
 • Bu nedenle oyuncular, adil ve ?effaf ko?ullarda yüksek kaliteli hizmetler alaca??ndan emin olabilirler.
 • Bilgiler, Türkiye’deki veya oyuncunun tercih etti?i ülkedeki ödeme sistemlerinin mevcut durumunu yans?tmak için zaman?nda güncellenir.

Siz site ald?kça al?yor ama vermiyor küçük bakiye yat?r?m yap?yorum 2 ayd?r vermiyor ?u an tutar 4.5 k oldu. Güvensiz bir sitedir kafay? yemek üzereyim bunun gibi çok site var ama böyle yapm?yorlar. Oyuncular?n herhangi bir bonus talebinde bulunmadan önce ?artlar? okumalar? ve anlamalar? tavsiye edilir. Çünkü bahisçiler sorun ya?ad?klar?nda ?ikayetlerini iletmek istiyorlar. Ancak bunu nas?l yapabilecekleri konusunda pek de fikirleri ve bilgileri yok. Kullan?c?lar ço?unlukla Mostbet yüksek bahis oranlar? nedeniyle överken, Mostbet kefil olan tan?nm?? bir ki?ili?i de kutluyor.

Mostbet Casino Ödeme Gerçekle?tirildi Hesaba Yat?r?lmad?

Siz IOS yada Android (APK) için MostBet uygulamas?n? yükleyebilir veya web sitesinin özel mobil sürümünü kullanabilirsiniz. Rakiplerle kar??la?t?r?ld???nda, bu bahis ?irketinin ofisinde para yat?rma ve çekme i?lemleri çok uygundur. Banka kartlar?na ek olarak, çe?itli elektronik ödeme sistemleri ve kripto para cüzdanlar? vard?r. Bu, Türkiye’de ve di?er baz? ülkelerde çok say?da hale gelen ödeme k?s?tlamalar?n? atlaman?za olanak tan?r.

 • Yani, herhangi bir spor etkinli?inde bahislere günün 24 saati eri?ebilirsiniz.
 • Ofisin resmi web sitesindeki Line bölümünü ziyaret ederek Mostbet’teki çevrimiçi spor bahisleri teklifleri hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Kripto para birimleri için hesap yenileme ve para çekme limitleri sürekli de?i?mektedir.

Online poker odas?, oyuncular?n turnuvalarda ve masa oyunlar?nda gerçek para için birbirleriyle rekabet etmelerini sa?lar. Mostbet, oyuncular için çe?itli spor bahisleri seçenekleri sunmaktad?r.

MostBet BK-da nec? m?rc etm?k laz?md?r?

Birincisi, çok çe?itli mevcut ödeme yöntemleri ve ikincisi, h?zl? para yat?rma ve çekme süreci nedeniyle. Yukar?da belirtildi?i gibi tek s?n?rlama, büyük mebla?lar için do?rulama, yani bir kimlik belgesinin ayr?nt?lar?n?n girilmesinin gerekmesidir. Para yat?rma i?lemlerinin yan? s?ra para çekme i?lemlerinde de limitler vard?r, ancak i?lem birkaç parçaya bölünerek a??labilir.

 • Bu lisans, ?talyan veya ?spanyol lisanslar?na k?yasla daha kolay al?nabilir, ancak bu zay?fl?k di?er faktörlerle dengelenmektedir.
 • Son olarak siteye sosyal medya hesaplar?ndan ?nstagram, Mostbet Twitter, Telegram Facebook yolu ile de ula?mak mümkün olmaktad?r.
 • Ayr?ca birçok dijital slot ve poker oyunu içeren bir online casino da mevcuttur.

Mostbet’e kaydolurken, kullan?c?lar kimliklerini do?rulamak için adlar?n? ve cep telefonu numaralar?n? vermelidir. Ard?ndan, sitenin hüküm ve ko?ullar?n? kabul etmeli ve yasal ya?lar?n? onaylamal?d?rlar.

MostBet Türkiye’deki en iyi bahis ?irketi

Ana ho? geldin bonusunun yan? s?ra, bahis ?irketinin düzenli Mostbet bonuslar? da bulunmaktad?r ve tüm bölümleri etkiler. Yüksek profilli spor etkinliklerine ve siber sporlara bahis yapma, belirli casino oyunlar?nda iyile?tirilmi? ko?ullar gibi seçenekler sunar. Promosyonlara eri?im için üst menüde bulunan « Promosyonlar » dü?mesine t?klayabilirsiniz.

Kay?t olduktan sonra, ücretsiz bir hesap alacaks?n?z ve bunu tercih etti?iniz para biriminde para yat?rmak için kullanabilirsiniz. Daha sonra bahis oynamaya ve gerçek para kazanmaya ba?layabilirsiniz! Mostbet ayr?ca en de?erli mü?terileri için özel teklifler sunar. Bu da demek oluyor ki bir denetim mekanizmas? söz konusu ve sorumluluk sahibi bir firma ile kar?? kar??yay?z. Lisansl? ve güvenilir bir ?irket olan aile, s?rt?n?z? rahatça yaslayabilece?iniz bir markad?r.

Mostbet Ho?geldin Bonusu Avantajlar?

Tüm yeti?kin mü?teriler, Mostbet casino web sitesine girerek kumar ve e?lence portal?n?n hizmetlerini kullanabilir. Hesap açma ve gerçek bahisler için slot makineleri açma, yaln?zca on sekiz ya??n? doldurmu? mü?teriler için geçerlidir. MostBet’te para çekme ve yat?rma i?lemleri yaln?zca ana web sitesi üzerinden de?il, ayn? zamanda bir mobil veya uygulama arac?l???yla da çal???r. Bir bahis yapmak için tek yapman?z gereken ak?ll? telefonunuzdan portala eri?mek veya MostBet iOS veya Android uygulamas?n? indirmektir. Mostbet bahisçinin ofisi resmi yerel lisans? olmad???ndan, farkl? yerlerden gelen kullan?c?lar taraf?ndan ona eri?im s?n?rl? olabilir mostbet.

 • Para yat?rma i?lemlerinin yan? s?ra para çekme i?lemlerinde de limitler vard?r, ancak i?lem birkaç parçaya bölünerek a??labilir.
 • Bu nedenle, Mostbet çevrimiçi kumarhanesinin yeni mü?terileri bir ho?geldin bonusuna güvenebilir.
 • Buna ek olarak, site geçerli bir pasaport ve di?er kimlik belgeleri ile bir foto?raf gerektirir.
 • Çe?itli oyunlar aras?ndan kendi tercihinize göre seçim yap?p, oyunlarda deneyim kazanabilirsiniz.
 • Kullan?c? hesab?nda ilk yapman?z gereken telefon numaran?z? ve e-posta adresinizi onaylamak.

Mostbet’ten para çekme, geçerli bir ödeme yöntemine sahip olduklar? sürece, konuma bak?lmaks?z?n tüm mü?teriler taraf?ndan kullan?labilir. Minimum para çekme tutar? mostbet taraf?ndan 200 TRY olarak belirlenmi?tir.

Etiket: mostbet TR

Çevrilmesi gerekiyor çünkü kara para aklama benzeri durumlar?n önüne ?irket taraf?ndan geçilmek istenmektedir. Adil kullan?m esaslar?na riayet edilen site de kullan?c?lardan para çekme s?ras?nda belge talep edilmiyor.

 • Kay?t i?lemi hakk?nda herhangi bir sorunuz varsa, Mostbet birden fazla dilde hizmet veren bir mü?teri destek hizmeti sunmaktad?r.
 • Mostbet Casino web sürümü (taray?c?daki web sitesi), iOS ve Android uygulamalar? arac?l???yla oynanabilir.
 • Bu ayr?nt?lar? do?rulad?ktan sonra, favori oyunlar?n?z? oynamaya ba?layabilirsiniz.
 • Uygulamay? indirmek ücretsizdir, ancak kullan?c?lar?n üçüncü taraf yüklemelerine izin vermek için önce cihaz ayarlar?n? de?i?tirmeleri gerekir.

Bahisçi, sitedeki kullan?c? hesab?n?z? me?hur sosyal a?lardaki hesaplar?n?zdan biri ile birle?tirmeyi sunuyor. 1998 y?l?nda, 17 y?l civar?nda Türk bahis piyasas?na girmi?ti, bu ?irket bu sektördeki en deneyimli ?irketlerden biri. Ana sayfadaki « Kaydol ve Giri? Yap » dü?mesine t?klayarak ve bilgilerinizi girerek bir Mostbet hesab?na kaydolabilirsiniz.

Türkiye’de Mostbet Google Android Uygulamas?n? Indiri

Bu ayr?nt?lar? do?rulad?ktan sonra, favori oyunlar?n?z? oynamaya ba?layabilirsiniz. Sitemizi ziyaret ederek ve kullanmaya devam ederek çerez kullan?m?na onay vermi? kabul edilirsiniz. Çerezler hakk?nda daha detayl? bilgi almak ve çerez tercihlerinizi nas?l de?i?tirebilece?inizi ö?renmek için Çerez Politikas?’n? inceleyebilirsiniz.

Uluslararas? bahis ?irketi Mostbet.com’un resmi web sitesine, engellemeyi a?arak kolayca eri?ilebilir. Bunu yapmak için, trafik tasarrufu moduna sahip bir taray?c? (Opera, Firefox) veya VPN hizmetleri kullanman?z gerekir. Hemen üye olarak avantajl? bahislerle ve yüksek kazançlarla bütçenizi rahatlatmaya sizlerde hesab?n?z? olu?turarak bu sitede ?imdi ba?layabilirsiniz.

?sl qumar oyunçular?n?n r?yl?ri

Mostbet bahis sitesi 2009 y?l?ndan bu yana bahis severlere güvenilir ve kaliteli bahis deneyimi sunmaktad?r. Eski bir bahis sitesi olan Mostbet, finansal olarak güçlü bir bahis sitesidir. Öyle ki kullan?c?lara tam tam?na 50 TL bedava bonus da??tmaktad?r. Mostbet.com resmi web sitesi Türkiye’de engellenmi?tir, ancak bu Türk mevzuat?n?n özelliklerinden kaynaklanmaktad?r. Bununla birlikte, Türk kullan?c?lar için Mostbet’in i?levselli?i azalt?lm?? bir sürümü vard?r (kumarhane kumar, poker, slot yok). Uygulaman?n performans?ndaki sorunlar? çözemiyorsan?z, ileti?ime geçmenizi tavsiye ederiz.

 • Bunun nedeni teknik sorunlar ve bilgisayar korsan? sald?r?lar? veya ?irketin ba?ka bir ülkede lisans alm?? olmas? olabilir.
 • Mostbet casino güvenilir mi sorusuna yan?t arayanlar?, ilk paragrafta da de?indi?imiz üzere, say?lar? bir milyonu a?an toplulu?umuza kat?lmaya davet ediyoruz.
 • Mostbet’in ayr? bir bölümünde oyuncunun ki?isel bilgileri saklan?r ve gerekirse de?i?tirilebilir.
 • Birincisi, çok çe?itli mevcut ödeme yöntemleri ve ikincisi, h?zl? para yat?rma ve çekme süreci nedeniyle.

Bu ad?mlar? tamamlad?ktan sonra, yeni kullan?c?lar para yat?rabilir ve oyun oynayabilir. Sadece « Giri? » veya benzer bir dü?meye t?klay?n ve güvenlik kontrolünü (varsa) çözün. Bundan sonra, bahis ?irketinin kurallar?n? kabul edebilir ve ya??n?z? do?rulayabilirsiniz. Evet, Mostbet hesab?n?za para yat?rmak için kripto para cüzdan? Bitcoin, Ether, USDT, Dogecoin, Dash’i kullanabilirsiniz. Mostbet bir oyuncuyla yapt??? finansal i?lemlerin me?ruiyetini sa?lamak ve oyuncunun kurallara uygunlu?unu do?rulamak için gereklidir. Örne?in, bir oyuncunun Mostbet yaln?zca bir hesab? olmal?d?r, kullan?c? 18 ya??ndan büyük olmal?d?r.

resmi site Mostbet Türkiye kumarhanesine giri? Mostbet resmi aynas?ndan para için çevrimiçi oynay?n, kay?t olun

Bu nedenle, Mostbet çevrimiçi kumarhanesinin yeni mü?terileri bir ho?geldin bonusuna güvenebilir. Bu promosyon tüm kay?tl? kullan?c?lara sunulur, ancak yaln?zca bir kez. Mü?teriden istenen tek ?ey, oyun bakiyesini belirtilen minimum miktarda yenilemektir, bundan sonra oyuncuya bonus fonlar? ?eklinde bir bonus verilecektir. Ayr?ca, yeni online casino mü?terileri 250 bedava dönü? kazan?r. Bahis sitesi üyeleri Mostbet casino oyunlar?n? oynayarak, kazanma ?ans? yakalayacakt?r.

Site, Texas Hold’em, Omaha ve Seven Card Stud dahil olmak üzere çe?itli farkl? poker çe?itlerine sahiptir. Para çekme i?lemleri h?zl? bir ?ekilde i?lenir ve oyuncular, hesaplar?na para yat?rmak için di?er birkaç para yat?rma yöntemi aras?ndan seçim yapabilir.

Uluslararas? iddaa ?irketi Türkiye’de

Bu site ile ya?ad???m ilk sorun da de?il ayr?ca para kazan?yorsunuz geri öderken… Merhaba, ben para çekimi yapacakt?m ancak IBAN’?n son iki rakam? yanl?? oldu. Kimlik numaram? ve ismimi yazm???m, fakat bu yanl?? IBAN’a gitmemi? ve farkl? bir IBAN’a çekim yap?lm??. Mostbet güncel adresine ula?mak için resmi sosyal medya hesaplar?n? takip etmeniz yeterli olacakt?r. ?nstagram , Telegram, Twitter ve Facebook gibi hesaplar? takip ederek de yeni adrese ula?abilirsiniz.

 • Nehir üzerinde yüzen bu renk cümbü?ünü foto?raf çekmek için fazlas?yla ilgi gören bir bölge.
 • Hem kazand?rd??? bahislerle hem de yapt??? sorunsuz ödemelerle dikkat çeker.
 • Bahis oynad?ktan sonra, kazan?lan para ana hesab?n?za yat?r?lacakt?r.
 • Bonuslar iki kategoriye ayr?l?r, spor bahisleri için ve ayr? olarak casino için yap?lan bonuslar vard?r, baz? bonuslar her ikisi için de geçerlidir.
 • Yeni oyunculara Mostbet Türkiye’de ho? geldin bonusu alma imkân? tan?nm??t?r.
 • Ana sayfadaki « Kaydol ve Giri? Yap » dü?mesine t?klayarak ve bilgilerinizi girerek bir Mostbet hesab?na kaydolabilirsiniz.

Siteye ve mülke ba?l? olarak, genellikle Poder Hat oran? oran? (“Amerikan Seviye” olarak bilinir) veya ondal?klar? bulabilirsiniz. Samsun da bulunan ofisimiz ile yap? projelerinde en iyi kalite ve üstün hizmet için çal???yoruz. Siskom Yap? Mühendislik Yurt içi ve Yurt D??? önde gelen isimler aras?nda yer almaktad?r.

MostBet’te spor bahisleri

Arena Tramboline e?lenerek aktif spor yapabilece?in bir yer; gelirken spor k?yafetlerinle gelmelisin. K?yafetler; gözlük veya tak? ve aksesuarlarla parkurlara girmek güvenlik aç?s?ndan mümkün de?ildir. Seanslar?m?zda güvenlik aç?s?ndan alt? kayd?rmaz silikonlu çorap giyilmesi zorunludur. Alt? kayd?rmaz silikonlu çorab?n yoksa Area Trambolinden temin edebilirsin. E?lence Üniteleri/Trambolin kullan?m?; her zaman belirli bir risk ta??r.

 • Oyuncular destek ekibiyle telgraf veya e-posta yoluyla ileti?ime geçebilir ve birkaç dakika içinde yan?t al?rlar.
 • Özellikle oranlar konusunda heyecan? zirveye ta??mak gibi bir kayg?lar? var.
 • Oyuncular?n herhangi bir bonus talebinde bulunmadan önce ?artlar? okumalar? ve anlamalar? tavsiye edilir.
 • Samsun da bulunan ofisimiz ile yap? projelerinde en iyi kalite ve üstün hizmet için çal???yoruz.

Uygulama hem App Store’da hem de Google Play’de mevcuttur ve ücretsiz olarak indirilebilir. Yani, yaz?l?m yüklemek istemiyorsan?z, sitede (masaüstü veya mobil sürüm) bahis yapabilirsiniz. Ayr?ca kullan?c? profili iyi bir ?ekilde senkronize edildi?inden farkl? cihazlardan giri? yapabilirsiniz.